Redakcja

Barwa – magazyn kulturalny

Wydawnictwo Uczelniane
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Al. K. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań, Skr. pocztowa 191 

Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Maciej Kurak
maciej.kurak@uap.edu.pl

Sekretarz Wydawnictwa Uczelnianego
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Artur Adamczak
artur.adamczak@uap.edu.pl

Opracowanie graficzne 
Tomasz Jurek

Korekta 
Agnieszka Krupa